Aktualności Wsi

Deklaracja o sposobie ogrzewania budynków

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany poniedziałek, 24 styczeń 2022 21:30

 

Deklarację o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych...

w których znajduje się źródło ciepła mają obowiązek złożyć właściciele i zarządcy tych budynków. Dla  źródła ciepła  i spalania paliw , które działało przed 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022. Dla nowego źródła ciepła które zostało uruchomione po 1 lipca 2021, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia. Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 

1.drogą elektroniczną: przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanegolub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl

 

2.w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu

 

Druki formularzy są dostępne w Urzędzie Miejskim lub na stronie:www.gunb.gov.pl /strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynkow.

 

S.Górska-Sołtys

 

Aktualności