Rada Sołecka

Rada Sołecka wsi Olszany składa się z dziesięciu osób wybranych przez mieszkańców. Jest to grupa ludzi z bardzo wielkim doświadczeniem społecznym mająca wpływ na rozwój wsi, oraz reprezentowanie i przedstawianie potrzeb społeczności naszej wsi.

W Radzie Sołeckiej znajdują się przedstawiciele wszystkich organizacji wsi Olszany takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa, Zespół Folklorystyczny wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, oraz sportowcy i Rada Parafialna. Rada Sołecka pod swoją opieką posiada nie tylko Świetlicę Wiejską w Olszanach, ale także pobliski Cmentarz Parafialny (wszyscy członkowie Rady Sołeckiej są mocno zaangażowani w życie naszej miejscowości).

Rada Sołecka składa się obecnie z:

Marian Biały
Maria Chruściel
Zofia Cholewa
Piotr Cichoński
Adam Dziedzic
Michał Nagięć
Ewa Ogórek
Janusz Rymar
Sylwia Szywała
Dorota Witowska – Janik
Stanisław Zięba
Anna Żywioł
Sebastian Żywioł

 

Funkcję sołtysa pełnili:
1990–2000 - Andrzej Dziadura
2000–2002 - Stanisław Wołczański
2002–2004 - Zenon Szabelski
2005–2011 - Jan Figurak
2011 -2015 - Ireneusz Biernat

Obecnie funkcję sołtysa pełni Pani Stanisława Górska