Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Olszany

Pomysł stworzenia organizacji narodził się pod wpływem wspólnych działań społecznych zorganizowanych przez szkołę i Radą Sołecką tj. posadzenie krzewów wokół szkoły, montaż nowego ogrodzenia, budowa nowego placu zabaw.

Potrzeba utworzenia organizacji wynikła również z chęci rozbudzenia aktywności mieszkańców wsi w zakresie różnych zadań i przedsięwzięć realizowanych na wsi.

Misja Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Olszany:

 1. Działalność na rzecz mieszkańców.
 2. Pomoc społeczna.
 3. Działalność charytatywna.
 4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 5. Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia.
 6. Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji.
 7. Ekologia, w tym ochrona środowiska i zwierząt.
 8. Kultura, sztuka, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji.
 9. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

 

Realizowane zadania:

 • Organizowanie wsparcia i pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, jak i osób niepełnosprawnych poprzez sprowadzanie darów z CARITAS-u we współpracy z Parafią.
 • Organizowanie wypoczynku letniego-wakacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej tj. kolonii letnich nad morzem, wyjazdów z Olszan na basen kąpielowy i wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Od sześciu lat- corocznie organizowane są kolonie. Dzięki pozyskanym dotacjom z Gminy Strzegom, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Banku Zachodniego oraz dzięki sponsorom, dzieci i młodzież z Olszan i Modlęcina wyjeżdżała corocznie na basen kąpielowy. W 2009 roku dzieci zwiedzały Kraków, Wrocław i Książ. W 2010r. odwiedziły Szklarska Porębę, Karpacz i Wrocław. W 2011r. pojechały do Biskupina i Wrocławia. W 2012r. zwiedziły Kowary i Warszawę. W 2013r. odbyła się wycieczka w Góry Sowie.

Skład władz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Olszany:
Prezes - Maria Karkowska
V-ce Prezes - Jerzy Cichoński
V-ce Prezes - Jan Figurak
Sekretarz - Anna Kleniuk
Skarbnik - Martyna Dobrowolska
Członek - Jakub Janowicz
Członek - Wiesława Sumara
Członek - Ireneusz Biernat
oraz 16 wolontariuszy

W swojej dotychczasowej działalności członkowie dumni są z tego, że udało im się pozyskać sprzęt do gimnastyki korekcyjnej w szkole z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze wspólnej realizacji projektów: z Fundacją Wspomagania Wsi w zakresie podniesienia estetyki wsi Olszany (odnowienie przystanku, nowe klomby, ławeczki) oraz Fundacją Banku Zachodniego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Sukcesem organizacji jest coroczne przedsięwzięcie organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci wiejskich w formie dwutygodniowych kolonii letnich nad morzem oraz dwutygodniowych półkolonii.

W Konkursie „Kryształowa Koniczyna na Dolnym Śląsku” organizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – przyznano nagrodę Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława Longawy dla prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Olszany Marii Karkowskiej i tytuł najaktywniejszego lidera wolontariusza pracującego na rzecz społeczności wiejskiej w ramach krajowego konkursu „Kryształowej Koniczyny 2010”.

Ważnym przedsięwzięciem, którym stowarzyszenie może się poszczycić jest odbudowa gniazda bocianiego, które uległo zniszczeniu w okresie ferii zimowych. Dzięki grupie ludzi, którzy bardzo chętnie włączyli się do tej akcji w Olszanach przybyła kolejna rodzina bocianów.