Historia

Na południowych obrzeżach Gminy Strzegom w dorzeczu Szymanowskiego Potoku i rzeki Czarnuchy nad Olszańskim Potokiem rozciąga się duża wieś Łańcuchowa Olszany.

Pierwsza wzmianka o Olszanach znajduje się w dokumencie kasztelana strzegomskiego Pawła, syna Imbrama z 1239 r. przygotowanego dla strzegomskich joannitów.

Miejscowość liczyła ok. 1200 mieszkańców i miała 4 km długości co sprawiało, że była to najdłuższa wieś w okręgu strzegomskim. W okresie XIII w. dokonano przeniesienia Olszan na prawo niemieckie. Ponieważ Olszany leżały na terenie leśnym dlatego też wymierzenia areałów wioski dokonano przy użyciu miar frankońskich. Otrzymała ona 60 łanów ziemi (około 1500 ha) co poświadcza zapis w Księdze Uposażeń Biskupa Świdnickiego z 1305 r.

Kiedy ustały działania wojenne do opuszczonych przez autochtonów gospodarstw przybywali migranci z Małopolski i Kresów Wschodnich. Ostatnie rodziny niemieckie opuściły Olszany w 1947 r. Wieś była zasiedlona Polakami. Organizacją życia na wsi zajął się I wójt gminy Stanowice Stanisław Cisoń a także I sołtys Rudolf a tuż po nim Jan Mądrzak. Pełnione przez nich funkcje do konsolidacji społeczeństwa i umiejętnego znalezienia się nowej rzeczywistości. Wybrani przez mieszkańców sołtysi cieszyli się zawsze dużym autorytetem i przez kilka kadencji pełnili swoje funkcje. Ster po sołtysie Mądrzaku przejął Jan Maksymowicz, który po wieloletnim liderowaniu wsi oddał go w ręce Ludwika Gryla. Kolejne wybory zdecydowały, że sołtysem został Jan Sączawa, który przez trzy kadencje przewodniczył wsi.
Następnie funkcję sołtysa pełnili:
1990 – 2000 Andrzej Dziadura
2000 – 2002 – Stanisław Wołczański
2002 – 2004 – Zenon Szabelski
2005 – 2011– Jan Figurak Od 2011 - Ireneusz Biernat.

W Olszanach działa również Rada Sołecka, która składa się z 10 członków.

Babeńko Zbigniew
Cichoński Jerzy
Cholewa Zofia
Dziadura Andrzej
Frączek Teresa
Górska Stanisława
Komornicki Łukasz
Starak Michał
Przypek Antoni
Wołczański Marek

Aktualnie wieś przynależy do województwa dolnośląskiego, powiatu świdnickiego, Gminy Strzegom. Obecnie we wsi znajduje się ok. 127 gospodarstw rolnych i 170 gospodarstw domowych. W chwili obecnej Olszany zamieszkują 922 osoby

Jej mieszkańcy wkładają wiele serca do swojej pracy, co z Bożym Błogosławieństwem przynosi im obfite plony. Rodzaj wykonywanej pracy jednoczy wieś, co widać przy niejednokrotnych wspólnych inicjatywach. Rolnicy z Olszan są znani nie tylko w gminie, czy też w powiecie, ale też przez czynny udział w licznych konkursach i zdobywanie najwyższych nagród są znani na terenie województwa, a także całego kraju.

Olszany to wieś, która dzielnie daje sobie radę z przemianami jakie następują w rolnictwie i życiu codziennym. Przejeżdżając przez tą piękną miejscowość ujrzymy wysoko zmodernizowane gospodarstwa dysponujące sprzętem nie odbiegającym od naszych zachodnich sąsiadów. Świadczy to o profesjonalizmie i zaangażowaniu rolników z Olszan w swoją pracę.

Z Ronictwa Słynące

  • W Olszanach miłość do Matki Ziemi jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, przez co można tu spotkać wielu młodych
    i ambitnych ludzi zajmujących się pracą na roli. Podnoszą oni swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach
    i szkoleniach, by móc sprostać wymogom, jakie stawia przed nimi wciąż modyfikowana polityka rolna. Podsumowując w Olszanach rolnictwo było, jest i będzie.

    Jan Figurak