Aktualności Rady Sołeckiej

Dożynki Gminne 25.08.2018

Opublikowane przez: Kategoria: Rada Sołecka 14 wrzesień, 2018

Sołtys wraz z Radą Sołecką i świetliczanką przygotowali bardzo bogate stoisko dożynkowe, z chlebem i wieńcem...

Zebranie Rady Sołeckiej

Opublikowane przez: Kategoria: Rada Sołecka 20 luty, 2014

W dniu 11.02.2014r. odbyło się zebranie Rady Sołeckiej, na którym opracowano 6 wniosków skierowanych do pana Burmistrza Strzegomia oraz Radnego Gminy Jana Figuraka.

Podjęte wnioski:

1. Prośba o usunięcie elementów zawierającej niebezpieczny dla zdrowia azbest z remontowanej świetlicy wiejskiej w Olszanach.
2. Prośba o wykonanie projektów remontów dróg gminnych w Olszanach tzw. uliczek.
3. Prośba o udrożnienie przepustów pod drogami gminnymi zgłoszonymi przez mieszkańców na zebraniu GSW.
4. Prośba o udrożnienie drogi gminnej będącej przedłużeniem ulicy Olszowej w kierunku Olszan, celem umożliwienia przejazdu w/w drogą przez mieszkańców. Na dzień dzisiejszy droga ta jest nieprzejezdna.
5. Prośba o zakup skrzynki sms-owej powiadamiającej o zagrożeniach i zdarzeniach dla jednostki OSP Olszany.
6. Prośba o wykonanie uwag związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Olszanach.

Członkowie Rady Sołeckiej

Konsultacje z Burmistrzem Strzegomia

Opublikowane przez: Kategoria: Rada Sołecka 17 luty, 2014

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Olszany serdecznie zapraszają mieszkańców na konsultacje z Burmistrzem Strzegomia, które odbędą się w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach.

Aktualności