Aktualności Wsi

Ptasia Grypa

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany wtorek, 13 kwiecień 2021 19:20

 

W związku z zagrożeniem ptasią grypą Główny Lekarz Weterynarii zakazuje pojenia drobiu ze zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki...

Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków. Nakazuje utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający  jego kontakt z dzikimi ptakami. Przechowywanie pasz dla drobiu  aby były niedostępne dla dzikich ptaków. Karmienie i pojenie drobiu tak aby nie miały dostępu dzikie ptaki. W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności , nagłego spadku nieśności drgawek, paraliżu nóg i skrzydeł należy powiadomić najbliższego lub powiatowego lekarza weterynarii.

 

Sołtys

Aktualności