Aktualności Wsi

Nowe ogrodzenie boiska!!

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany poniedziałek, 21 grudzień 2020 11:41

 

Program dobrosąsiedzki "WzMOCnij swoje otoczenie  Polskich Sieci  Elektroenergetycznych jest przeznaczonydla gmin,miejscowości, w których PSE realizuje swoje inwestycje...

Na  terenie wsi Olszany będzie budowana infrastruktura przesyłowa-linia 400 kW Mikułowa-Świebodzice. Pozyskanie grantu dla wsi ,na ogrodzenie boiska sportowego  było możliwe  poprzez  Stowarzyszenie   Rozwoju   Wsi Olszany, które złożyło stosowny wniosek. Bardzo dziękuję pani Marii Karkowskiej-Prezesowi, panu Jerzemu Cichońskiemu-Vice-Prezesowi i panu Jakubowi Janowiczowi -członkowi Zarządu Stowarzyszenia  za owocną współpracę przy aplikacji i rozliczaniu   grantu. Ponieważ   kwota grantu  nie była wystarczająca na ogrodzenie całego boiska z pomocą przyszli darczyńcy: Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A.(brama+2furtki),rada sołecka wsi (elementy mocujące,cement,konieczne usługi),KGW "Olszanianki"(furtka i drut).Na  zakup brakujących 40 mb siatki i elementów mocujących  złożyli się członkowie i sympatycy"Huraganu": Arkadiusz Nowak,Adam Dziedzic,Przemysław Łasak,Krzysztof Przypek, Jerzy Cichoński,Piotr Szywała,Mariusz Pączek,Józef Górski,Marian Biały,Maria Karkowska,Janusz Rymar, Krzysztof Muriasz,Agata Migoń,, i Stanisława Górska. Granice    działki  wyznaczył uprawniony geodeta na koszt Gminy.Całe,450-metrowe(765 m kwadratowych) ogrodzenie zostało zbudowane  społecznie przez członków rady sołeckiej,straży pożarnej ,"Huraganu" i pomocnych mieszkańców oraz Prezesa LKS "Huragan"-Arkadiusza Nowaka pod kierownictwem sołtyski, która była koordynatorem  całego Projektu "Bezpieczne boisko-bezpieczne dzieci w Olszanach”.Budowę rozpoczęto 14 listopada-zakończono 4 grudnia.Wykonane prace:wyznaczenie przebiegu ogrodzenia,wywiercenie bądź wykopanie otworów pod słupki(pod drzewami,krzakami dodatkowe utrudnienia w postaci korzeni),wmurowanie słupków krańcowych,pośrednich i zastrzałów (198),wywiercenie otworów pod  uchwyty do drutu i zamocowanie ich(600 sztuk),rozciągnięcie 1km 350m drutu, rozciągnięcie i zamocowanie 450m siatki.,osadzenie bramy i furtek. Serdecznie dziękuję wszystkim tym ,którzy pracowali przez wiele dni z rzędu (nawet 8 i 9) z wielkim zapałem- Adamowi Dziedzicowi, Sebastianowi Żywioł,Andrzejowi Mani,Pawłowi  Ćwikowi,Józefowi   Górskiemu Stanisławowi Ziębie,Robertowi Moskwie,Michałowi Nagięciowi, Marianowi Białemu, Krzysztofowi Przypkowi,Przemkowi Łasakowi,Kubie Lukasowi,Patrykowi Szczerbie-byłemu  zawodnikowi "Huraganu"i ojcu obecnego piłkarza, który pomógł nam profesjonalnie wykonać  konstrukcję ogrodzenia ,Wojtkowi Lukasowi a także Annie Żywioł, Kasi Żywioł,Robertowi Krzyżakowi,Krzysztofowi Walcowi,Pawłowi Lubczyńskiemu. Bartkowi Filipczykowi i Mateuszowi Szewczykowi. Serdecznie dziękuję Piotrowi Szywale za przygotowanie terenu pod budowę, Piotrowi Kordze za bezpłatny przywóz ogrodzenia od producenta z Pszenna i rozładunek  ,wspólnie z Tomaszem Metelicą,Józefowi Górskiemu, Adamowi Dziedzicowi i Marii Lasak  za  społeczny transport potrzebnych rzeczy. Na boisku mamy już bieżącą wodę,toalety,szatnie,piłkochwyty,krzesełka ,ogrodzenie. Prawdziwy stadion! Mamy prawo do zadowolenia. Wspólnie na to zapracowaliśmy.

 

 Stanisława Górska-sołtys


 

Aktualności