Aktualności Wsi

Zebranie Wiejskie

Opublikowane przez: Kategoria: Aktualności Wsi Olszany piątek, 25 wrzesień 2020 17:41

 

Podczas Zebrania Wiejskiego w dniu 17.09.2020 dokonano podziału środków funduszu sołeckiego przypadających Sołectwu Olszany w roku 2021...

Pieniądze przeznaczono na monitoring wsi(w tym terenu przy PSP Olszany), klimatyzację świetlicy wiejskiej, zakup motopompy dla OSP Olszany i organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w tym  organizację Przeglądu Pieśni). Rozdysponowano również oszczędności powstałe w funduszu sołeckim w roku 2020. Pieniądze przeznaczono na dokończenie budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego na boisku sportowym w Olszanach oraz zakup piły spalinowej dla OSP Olszany.

 

 Sołtys.

Aktualności