Aktualności Stowarzyszenia

Informacja dla mieszkańców

Opublikowane przez: Kategoria: Stowarzyszenie 21 kwiecień, 2015

W miesiącu maju 2015r. będą rozdawane jabłka w ramach działania „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” realizowanego przez Agencję Rynku Rolnego w Warszawie...

Półkolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany

Opublikowane przez: Kategoria: Stowarzyszenie 22 lipiec, 2014

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany, od wielu lat, organizuje w połowie lipca półkolonie dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wychowawców – wolontariuszy: Marię Karkowską, Jakuba Janowicza, Klaudię Pantal i Ewę Ryznar...

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany organizatorem kolonii w Międzywodziu

Opublikowane przez: Kategoria: Stowarzyszenie 19 lipiec, 2014

Corocznie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany pozyskuje środki finansowe na wsparcie organizacji wypoczynku podczas wakacji. W tym roku na realizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym stowarzyszenie otrzymało z” Gminy Strzegom 7200,00 zł... Myślą przewodnią zorganizowanego wypoczynku była promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień...

Piłkarskie soboty

Opublikowane przez: Kategoria: Stowarzyszenie 13 lipiec, 2014

Podobnie jak w ubiegłym roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany również w tym roku szkolnym zadbało o to, aby uczniowie szkoły z Olszan mogli rozwijać swoje zainteresowania sportowe oraz aktywnie spędzać czas wolny...

Aktualności