Z rolnictwa słynące

Z ROLNICTWA SŁYNĄCE

Olszany słyną od dawna z produkcji tych najszlachetniejszych zbóż, a jęczmień służył m.in. do warzenia znakomitego białego piwa, które od XVI w. skutecznie konkurowało na śląskim rynku z wyrobami browarników świdnickich, a nawet wrocławskich.